Referanser Vi er stolte av

Grillstad Brumunddal

 • Komplett leveranse av CO2 kjøling til slakteri.
 • Totalt leverte kjølekapasitet: 288kW.
 • Kompressoraggregat er av typen Sinop og har 5 stk kompressorer hvorav 1 er inverterstyrt for bedre drift av anlegget.
 • Vi har levert 10 stk Refteco dobbelt blåsende fordampere.
 • Anlegget leverer i tillegg kjøling mot ventilasjon og varmegjenvinning til varmtvannsproduksjon.

Biri Planteskole

 • Kjølelager for grantrær.
 • Anlegget består av 4 stk CO2 aggregater, med totalt 120kW kjølekapasitet.
 • Det er benyttet 4 stk dobbelt blåsende Refteco fordampere.
 • Her hadde vi prosjekterende og utførende ansvar.

Biri IL Flerbrukshallen

 • Her har vi levert CO2 Luft/vann varmepumpe til varmeproduksjon i hallen.
 • Denne leverer varme til tappevann og ventilasjon.

Gulrot pakkeri – Hveem Nord Østre AS

 • Anlegget består av 1 stk rigg med CO2 som kuldemedium på 120kW kjølekapasitet.
 • Det er levert 5 stk fordampere og 1 stk gasskjøler på dette prosjektet.
 • Her hadde vi prosjekterende og utførende ansvar.

Natrudstilen Flerbrukshall

 • Anlegget består av 1 stk væske/vann varmepumpe tilknyttet 3 stk ventilasjonsanlegg og 6 stk viftekonvektorer.
 • Varmepumpen leverer 60kW varmeeffekt, varmepumpen er inverterstyrt som gjør at anlegget blir dynamisk og regulerer seg bedre mot utetemperatur.
 • Varmepumpen er levert av Mitsubishi Electric.
 • Anlegget har brønnpark med 7 stk energibrønner levert av Innlandet Brønn og Energiboring.
 • Vår rolle i dette prosjektet er utførende og prosjekterende.

Isbane Brumunddal

Her har vi levert en portabel isvannskjøler til isbane som legges i Brumunddal sentrum.